VN EN

logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERT 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Dịch vụ »Phép thử được công nhận VILAS 17025

Phép thử được công nhận VILAS 17025

     Phòng quan trắc và phân tích môi trường của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được công nhận là Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, là Phòng thí nghiệm mang số hiệu VILAS 441 theo quyết định số 10.2022/QĐ-VPCNCL ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ:

Danh_muc_VILAS_17025_Page_01.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_02.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_03.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_04.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_05.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_06.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_07.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_08.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_09.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_10.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_11.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_12.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_13.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_14.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_15.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_16.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_17.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_18.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_19.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_20.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_21.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_22.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_23.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_24.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_25.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_26.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_27.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_28.jpg

Danh_muc_VILAS_17025_Page_29.jpg

Download: Quyết định 10.2022/QĐ-VPCNCL

Tìm kiếm bài viết

Video

Hình ảnh

20150504 102136

1

20151212 151529

2

 

 

Thông tin liên hệ

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

Email: moitruonglaodong@vnniosh.vn

Website: https://wemos.vn/
Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động

Thế mạnh đơn vị

Bản đồ

Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

  
0941042838

 

  • zalo-circle