VN EN

logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERT 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Dịch vụ »Thông số được chứng nhận VIMCERTS

Thông số được chứng nhận VIMCERTS

     Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được chứng nhận đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 025/TN-QTMT) và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 025) theo Quyết định số 2839/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

VIMCERTS_Page_01.jpg

VIMCERTS_Page_02.jpg

VIMCERTS_Page_03.jpg

VIMCERTS_Page_04.jpg

VIMCERTS_Page_05.jpg

VIMCERTS_Page_06.jpg

VIMCERTS_Page_07.jpg

VIMCERTS_Page_08.jpg

VIMCERTS_Page_09.jpg

VIMCERTS_Page_10.jpg

VIMCERTS_Page_11.jpg

VIMCERTS_Page_12.jpg

VIMCERTS_Page_13.jpg

VIMCERTS_Page_14.jpg

VIMCERTS_Page_15.jpg

VIMCERTS_Page_16.jpg

VIMCERTS_Page_17.jpg

VIMCERTS_Page_18.jpg

VIMCERTS_Page_19.jpg

VIMCERTS_Page_20.jpg

VIMCERTS_Page_21.jpg

VIMCERTS_Page_22.jpg

VIMCERTS_Page_23.jpg

VIMCERTS_Page_24.jpg

VIMCERTS_Page_25.jpg

VIMCERTS_Page_26.jpg

VIMCERTS_Page_27.jpg

VIMCERTS_Page_28.jpg

VIMCERTS_Page_29.jpg

VIMCERTS_Page_30.jpg

VIMCERTS_Page_31.jpg

VIMCERTS_Page_32.jpg

VIMCERTS_Page_33.jpg

VIMCERTS_Page_34.jpg

VIMCERTS_Page_35.jpg

VIMCERTS_Page_36.jpg

VIMCERTS_Page_37.jpg

VIMCERTS_Page_38.jpg

VIMCERTS_Page_39.jpg

VIMCERTS_Page_40.jpg

VIMCERTS_Page_41.jpg

VIMCERTS_Page_42.jpg

VIMCERTS_Page_43.jpg

VIMCERTS_Page_44.jpg

VIMCERTS_Page_45.jpg

VIMCERTS_Page_46.jpg

VIMCERTS_Page_47.jpg

VIMCERTS_Page_48.jpg

VIMCERTS_Page_49.jpg

VIMCERTS_Page_50.jpg

VIMCERTS_Page_51.jpg

VIMCERTS_Page_52.jpg

VIMCERTS_Page_53.jpg

VIMCERTS_Page_54.jpg

VIMCERTS_Page_55.jpg

VIMCERTS_Page_56.jpg

VIMCERTS_Page_57.jpg

VIMCERTS_Page_58.jpg

Download: Quyết định 2839/QĐ-BTNMT

Tìm kiếm bài viết

Video

Hình ảnh

20150504 102136

1

20151212 151529

2

 

 

Thông tin liên hệ

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

Email: moitruonglaodong@vnniosh.vn

Website: https://wemos.vn/
Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động

Thế mạnh đơn vị

Bản đồ

Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

  
0941042838

 

  • zalo-circle