logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERTS 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Văn bản pháp quy»Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

QCVN 47/2011/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • QCVN 27:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.
 • QCVN 26:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
 • QCVN 25:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.
 • QCVN 24:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
 • QCVN 23:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.
 • QCVN 22:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.
 • QCVN 08/2021/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn trên lãnh thổ Việt Nam

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn trên lãnh thổ Việt Nam.
 • QCVN 21:2016/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao

 • Mô tả Về Việc: quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.
 • Tìm kiếm bài viết

  Video

  Ảnh hoạt động

  IMG_8493
  IMG_8515F
  IMG_8505
  IMG_8488
  IMG_8498
  20150504_102136
  20151212_151529
  Ly mu cc yu t c hi khu vc may

  Thông tin liên hệ

  TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

  Hotline: 0941042838

  Email: [email protected] 

  Website: https://Wemos.vn/

  Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

   

  Dịch vụ

  Thế mạnh đơn vị

  Bản đồ

  Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

   

  • zalo-circle