logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERTS 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Văn bản pháp quy»Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

 • Mô tả Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.
 • QCVN 46:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
 • QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất.
 • QCVN 44:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.
 • QCVN 43:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
 • QCVN 12:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và bột giấy

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và bột giấy.
 • QCVN 10:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
 • QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.
 • QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sơ chế cao su

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sơ chế cao su
 • Tìm kiếm bài viết

  Video

  Ảnh hoạt động

  IMG_8493
  IMG_8515F
  IMG_8505
  IMG_8488
  IMG_8498
  20150504_102136
  20151212_151529
  Ly mu cc yu t c hi khu vc may

  Thông tin liên hệ

  TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

  Hotline: 0941042838

  Email: [email protected] 

  Website: https://Wemos.vn/

  Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

   

  Dịch vụ

  Thế mạnh đơn vị

  Bản đồ

  Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

   

  • zalo-circle