logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERTS 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Văn bản pháp quy»Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

QCVN 23:2023/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

 • Mô tả Về Việc: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.
 • QCVN 8:2022/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
 • TCVN ISO/IEC 17043:2011 (ISO/IEC 17043:2010) đánh giá sự phù hợp - yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo

 • Mô tả Về Việc: đánh giá sự phù hợp - yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo.
 • TCVN 13677-2:2023 (ISO 21253-2:2019) chất lượng nước - phương pháp đa hợp chất theo lớp - Phần 2 tiêu chí xác định định lượng các chất hữu cơ bằng phương pháp phân tích đa hợp chất theo lớp

 • Mô tả Về Việc: chất lượng nước - phương pháp đa hợp chất theo lớp - phần 2: tiêu chí xác định định lượng các chất hữu cơ bằng phương pháp phân tích đa hợp chất theo lớp.
 • TCVN 13677-1:2023 (ISO 21253-1:2019) chất lượng nước - phương pháp đa hợp chất theo lớp - Phần 1 tiêu chí nhận dạng các hợp chất cần xác định bằng sắc ký khí, sắc ký lỏng và khối phổ

 • Mô tả Về Việc: chất lượng nước - phương pháp đa hợp chất theo lớp - Phần 1: tiêu chí nhận dạng các hợp chất cần xác định bằng sắc ký khí, sắc ký lỏng và khối phổ.
 • TCVN 13676:2023 (ISO 21676:2018) - chất lượng nước - xác định phần hòa tan của một số thành phần dược hoạt tính, sản phẩm chuyển hóa và các chất hữu cơ khác trong nước và nước thải đã qua xử lý - phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - khối phổ

 • Mô tả Về Việc: chất lượng nước - xác định phần hòa tan của một số thành phần dược hoạt tính, sản phẩm chuyển hóa và các chất hữu cơ khác trong nước và nước thải đã qua xử lý - phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - khối phổ (hplc-ms/ms hoặc -hrms) sau khi bơm trực tiếp.
 • TCVN 13675:2023 (ISO 20236:2018) - Chất lượng nước - Xác định tổng cacbon hữu cơ (TOC), cacbon hữu cơ hòa tan (DOC), tổng nitơ liên kết (TNb) và nitơ liên kết hòa tan (DNb) sau khi đối oxy hóa xúc tác ở nhiệt độ cao

 • Mô tả Về Việc: Chất lượng nước - Xác định tổng cacbon hữu cơ (TOC), cacbon hữu cơ hòa tan (DOC), tổng nitơ liên kết (TNb) và nitơ liên kết hòa tan (DNb) sau khi đối oxy hóa xúc tác ở nhiệt độ cao.
 • TCVN 13667:2023 (ASTM D7295-18) - Lấy mẫu khí thải từ các nguồn cháy và các nguồn tĩnh khác để xác định Hydro xyanua.

 • Mô tả Về Việc: Lấy mẫu khí thải từ các nguồn cháy và các nguồn tĩnh khác để xác định Hydro xyanua.
 • TCVN 13666:2023 (ASTM D5086-20) - phương pháp xác định canxi, magiê, kali và natri lắng đọng ướt trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

 • Mô tả Về Việc: phương pháp xác định canxi, magiê, kali và natri lắng đọng ướt trong không khí bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
 • TCVN 13665-2:2023 (ISO 17734-2:2013) Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ - Phần 2

 • Mô tả Về Việc: Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ. Phần 2: Amin và amino isocyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin và etyl cloroformat
 • Tìm kiếm bài viết

  Video

  Ảnh hoạt động

  IMG_8493
  IMG_8515F
  IMG_8505
  IMG_8488
  IMG_8498
  20150504_102136
  20151212_151529
  Ly mu cc yu t c hi khu vc may

  Thông tin liên hệ

  TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

  Hotline: 0941042838

  Email: [email protected] 

  Website: https://Wemos.vn/

  Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

   

  Dịch vụ

  Thế mạnh đơn vị

  Bản đồ

  Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

  • zalo-circle