logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERTS 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Văn bản pháp quy»Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

 • Mô tả Thông tư 01/2023/TT-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Ban hành kèm theo Thông tư này 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm: 1. QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 2. QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 3. QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 4. QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 5. QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
 • Thông tư 10/2019/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

 • Mô tả Về Việc: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
 • QCVN 02/2019/TT-BYT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

 • Mô tả Về Việc: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
 • QCVN 51/2014/TT-BTNMT Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

 • Mô tả Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.
 • QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

 • Mô tả Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.
 • QCVN 46:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
 • QCVN 45:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất.
 • QCVN 44:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ.
 • QCVN 43:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
 • Tìm kiếm bài viết

  Video

  Ảnh hoạt động

  IMG_8493
  IMG_8515F
  IMG_8505
  IMG_8488
  IMG_8498
  20150504_102136
  20151212_151529
  Ly mu cc yu t c hi khu vc may

  Thông tin liên hệ

  TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

  Hotline: 0941042838

  Email: [email protected] 

  Website: https://Wemos.vn/

  Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

   

  Dịch vụ

  Thế mạnh đơn vị

  Bản đồ

  Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

   

  • zalo-circle