logo_tram.jpg

ISO 9001:2015

VIMCERT 025


TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NATIONAL WORKING ENVIRONMENT MONITORING STATION

vilas1.png

VILAS 441

Trang chủ»Hoạt động dịch vụ

Phương pháp phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các thông số vi khí hậu

 • Mô tả Bài viết trình bày phương pháp phân loại 7 mức chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các thông số vi khí hậu và kết quả áp dụng tại công ty CP Hacera.
 • Phương pháp chung phân loại điều kiện lao động, chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp tại nơi làm việc

 • Mô tả Bài báo trình bày phương pháp phân loại điều kiện lao động VNNIOSH-2017 do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động xây dựng năm 2017 trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài mã số CTPH/2014/01/TLĐ-BKHCN trong Chương trình phối hợp giữa Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là phương pháp mới đánh giá, phân loại điều kiện lao động theo gánh nặng lao động tổng hợp của nhiều yếu tố điều kiện lao động. Đồng thời, bài báo trình bày phương pháp chung phân loại điều kiện lao động, chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp tại nơi làm việc.
 • Phương pháp phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố vật lý

 • Mô tả Bài viết trình bày phương pháp phân loại 7 mức chất lượng vệ sinh môi trường lao động (MTLĐ) và đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố vật lý được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ y tế.
 • Phương pháp chung phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động và đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp theo các yếu tố môi trường lao động

 • Mô tả Bài viết này trình bày phương pháp chung vừa cho phép phân loại chất lượng vệ sinh môi trường lao động (CLVS MTLĐ), phân loại điều kiện lao động (ĐKLĐ) lại vừa cho phép đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp (RRSKNN) tại nơi làm việc. Đây là một phần kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu mã số CTPH/2014/01/TLĐ-BKHCN trong chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Một số vấn đề trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động đến 2030 và tầm nhìn 2050

 • Mô tả Bài viết đưa ra một số vấn đề mới trong các lĩnh vực chuyên môn An toàn và Vệ sinh lao động, cần quan tâm nghiên cứu đến 2030 và tầm nhìn 2050.
 • QCVN 66:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • QCVN 54:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất.
 • QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
 • QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 • QCVN 47/2011/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

 • Mô tả Về Việc: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 • Tìm kiếm bài viết

  Video

  Ảnh hoạt động

  IMG_8493
  IMG_8515F
  IMG_8505
  IMG_8488
  IMG_8498
  20150504_102136
  20151212_151529
  Ly mu cc yu t c hi khu vc may

  Thông tin liên hệ

  TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 - Fax: (8424) 3822 3011

  Hotline: 0941042838

  Email: [email protected] 

  Website: https://Wemos.vn/

  Cơ quan quyết định thành lập: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Cơ quan quản lý trực tiếp: Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

   

  Dịch vụ

  Thế mạnh đơn vị

  Bản đồ

  Thông tin được đăng tải có tính chất tham khảo, không có giá trị về mặt pháp lý

   

  • zalo-circle